http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVGhttp://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG
http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG
http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

10.000.000+

Học sinh
đang sử dụng

10.000.000+

Học sinh
đang sử dụng

500.000+

Nội dung kiến thức
theo chương trình GDPT & SGK

500.000+

Nội dung kiến thức
theo chương trình GDPT & SGK

200+

200+ 
Học liệu tương tác

200+

200+
Học liệu tương tác

giới thiệu

Kế thừa thành tựu của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam qua 65 năm xây dựng và phát triển, HEID - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội - Đơn vị thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, xác định sứ mệnh tiên phong xây dựng Hệ sinh thái Học Liệu số - hoclieu.vn, đồng hành cùng ngành giáo dục trong tiến trình chuyển đổi số.

150.000+

Giáo viên đang sử dụng cho việc giảng dạy

150.000+

Giáo viên đang sử dụng cho việc giảng dạy

Hệ thống học liệu tương tác (Sách Mềm 2.0) kèm bộ công cụ và tài nguyên mở rộng hỗ trợ giảng dạy và học tập theo bộ sách giáo khoa Tiếng Anh thí điểm và Global Success.

KHO HỌC LIỆU

Giải pháp quản lý lớp học thời gian thực, nền tảng hỗ trợ dạy và học trực tuyến, mô hình luyện thi và hệ thống quản lý trường, Phòng, Sở.

Học liệu SGK Tiếng Anh

Học liệu thông minh

Học liệu giáo dục khác

Cổng luyện thi

Khám phá ngay

Học liệu SGK Tiếng Anh

Phần mềm sách tương tác (Sách Mềm) và
kho hợp phần bổ trợ kèm theo bộ công cụ hỗ trợ dạy - học theo SGK Tiếng Anh Global Success, SGK Tiếng Anh thí điểm.

Tiểu học

THCS

THPT

KHO HỌC LIỆU

Giải pháp quản lý lớp học thời gian thực, nền tảng hỗ trợ dạy và học trực tuyến, mô hình luyện thi và hệ thống quản lý trường, Phòng, Sở.

Học liệu SGK Tiếng Anh

Học liệu thông minh

Học liệu giáo dục khác

Cổng luyện thi

Khám phá ngay

Học liệu thông minh

Hệ thống ôn luyện, kiểm tra, đánh giá thích ứng với ngân hàng 150.000+ câu hỏi cho các môn học, bám sát theo Chương trình GDPT 2018 và các bộ SGK.

Tiểu học

THCS

THPT

KHO HỌC LIỆU

Giải pháp quản lý lớp học thời gian thực, nền tảng hỗ trợ dạy và học trực tuyến, mô hình luyện thi và hệ thống quản lý trường, Phòng, Sở.

Học liệu SGK Tiếng Anh

Học liệu thông minh

Học liệu giáo dục khác

Cổng luyện thi

Khám phá ngay

Học liệu giáo dục khác

Các loại học liệu giáo dục khác của NXBGD Việt Nam, với đa dạng các môn học, giúp củng cố, nâng cao kiến thức.

Mầm non

Tiểu học

THCS

THPT

KHO HỌC LIỆU

Giải pháp quản lý lớp học thời gian thực, nền tảng hỗ trợ dạy và học trực tuyến, mô hình luyện thi và hệ thống quản lý trường, Phòng, Sở.

Học liệu SGK Tiếng Anh

Học liệu thông minh

Học liệu giáo dục khác

Cổng luyện thi

Khám phá ngay

Cổng luyện thi

Hệ thống ôn luyện thi thích ứng có 30.000+ câu hỏi và 1000+ đề thi thử với nội dung trọng tâm bám sát cấu trúc đề thi cập nhật của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giúp học sinh ôn luyện thi tốt nghiệp THPT.

Lớp 12

THPT

Tính
hệ thống

Liên tục cập nhật

Đầy đủ đồng bộ

Chuẩn mực

Thương hiệu uy tín

Công nghệ tiên tiến

Hoclieu.vn - GIẢI PHÁP NÂNG TẦM GIÁO DỤC HIỆN ĐẠI 4.0 

Với sứ mệnh xây dựng môi trường giáo dục hiện đại 4.0, Hoclieu.vn cung cấp giải pháp toàn diện về quản lý lớp học thời gian thực, nền tảng hỗ trợ dạy và học trực tuyến, tích hợp Kho học liệu số bám sát Chương trình GDPT.

1. Đầy đủ - Đồng bộ

1. Đầy đủ - Đồng bộ

2. Chuẩn mực

2. Chuẩn mực

3. Thương hiệu uy tín

3.Thương hiệu uy tín

4. Công nghệ tiên tiến

4. Công nghệ tiên tiến

5. Tính hệ thống

5. Tính hệ thống

6. Liên tục cập nhật

6. Liên tục cập nhật

Tính
hệ thống

Liên tục cập nhật

Đầy đủ đồng bộ

Chuẩn mực

Thương hiệu uy tín

Công nghệ tiên tiến

Giải pháp nâng tầm giáo dục hiện đại 

1. Đầy đủ - Đồng bộ

1. Đầy đủ - Đồng bộ

2. Chuẩn mực

2. Chuẩn mực

3. Thương hiệu uy tín

3. Thương hiệu uy tín

4. Công nghệ tiên tiến

4. Công nghệ tiên tiến

5. Tính hệ thống

5. Tính hệ thống

6. Liên tục cập nhật

6. Liên tục cập nhật

 • Đa dạng các môn học xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12;
 • Các loại học liệu: SGK, STK, Ngân hàng câu hỏi ôn luyện, đề kiểm tra, đề thi…

Tính
hệ thống

Liên tục cập nhật

Đầy đủ đồng bộ

Chuẩn mực

Thương hiệu uy tín

Công nghệ tiên tiến

Giải pháp nâng tầm giáo dục hiện đại 

1. Đầy đủ - Đồng bộ

1. Đầy đủ - Đồng bộ

2. Chuẩn mực

2. Chuẩn mực

3. Thương hiệu uy tín

3. Thương hiệu uy tín

4. Công nghệ tiên tiến

4. Công nghệ tiên tiến

5. Tính hệ thống

5. Tính hệ thống

6. Liên tục cập nhật

6. Liên tục cập nhật

 • Nội dung bám sát: 
 • Chương trình Giáo dục phổ thông
 • Các bộ SGK (Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Cùng học để phát triển năng lực, SGK khác);
 • Ma trận/cấu trúc đề thi, đề kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Được xây dựng bởi đội ngũ cố vấn, công nghệ, tác giả, biên tập viên, hoạ sĩ giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, am hiểu sâu sắc Chương trình GDPT;
 • Quy trình kiểm duyệt nghiêm ngặt;
 • Đảm bảo tính pháp lí, bản quyền.

Tính
hệ thống

Liên tục cập nhật

Đầy đủ đồng bộ

Chuẩn mực

Thương hiệu uy tín

Công nghệ tiên tiến

Giải pháp nâng tầm giáo dục hiện đại 

1. Đầy đủ - Đồng bộ

1. Đầy đủ - Đồng bộ

2. Chuẩn mực

2. Chuẩn mực

3. Thương hiệu uy tín

3. Thương hiệu uy tín

4. Công nghệ tiên tiến

4. Công nghệ tiên tiến

5. Tính hệ thống

5. Tính hệ thống

6. Liên tục cập nhật

6. Liên tục cập nhật

 • Được phát triển bởi HEID - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam với hơn 65 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất bản sách giáo khoa và các sản phẩm phục vụ ngành giáo dục.

3. Thương hiệu uy tín

3. Thương hiệu uy tín

Tính
hệ thống

Liên tục cập nhật

Đầy đủ đồng bộ

Chuẩn mực

Thương hiệu uy tín

Công nghệ tiên tiến

Giải pháp nâng tầm giáo dục hiện đại 

1. Đầy đủ - Đồng bộ

1. Đầy đủ - Đồng bộ

2. Chuẩn mực

2. Chuẩn mực

4. Công nghệ tiên tiến

4. Công nghệ tiên tiến

5. Tính hệ thống

5. Tính hệ thống

6. Liên tục cập nhật

6. Liên tục cập nhật

 • Ứng dụng các công nghệ tiên tiến như nhận dạng giọng nói, trí tuệ nhân tạo (AI), phân tích dữ liệu lớn (Big Data), phương pháp học tập thích ứng (Adaptive Learning), Hệ sinh thái Học liệu hỗ trợ học tập cá nhân hoá và tối ưu hoá trải nghiệm người dùng.

3. Thương hiệu uy tín

3. Thương hiệu uy tín

Tính
hệ thống

Liên tục cập nhật

Đầy đủ đồng bộ

Chuẩn mực

Thương hiệu uy tín

Công nghệ tiên tiến

Giải pháp nâng tầm giáo dục hiện đại 

1. Đầy đủ - Đồng bộ

1. Đầy đủ - Đồng bộ

2. Chuẩn mực

2. Chuẩn mực

4. Công nghệ tiên tiến

4. Công nghệ tiên tiến

5. Tính hệ thống

5. Tính hệ thống

6. Liên tục cập nhật

6. Liên tục cập nhật

 • Cung cấp một hệ thống quản lí học tập được phân cấp từ sở/ phòng, trường, lớp, đến giáo viên, học sinh; kết nối đồng bộ với kho Học liệu, đáp ứng yêu cầu về tài liệu học tập theo chương trình giáo dục phổ thông.

3. Thương hiệu uy tín

3. Thương hiệu uy tín

Tính
hệ thống

Liên tục cập nhật

Đầy đủ đồng bộ

Chuẩn mực

Thương hiệu uy tín

Công nghệ tiên tiến

Giải pháp nâng tầm giáo dục hiện đại 

1. Đầy đủ - Đồng bộ

1. Đầy đủ - Đồng bộ

2. Chuẩn mực

2. Chuẩn mực

4. Công nghệ tiên tiến

4. Công nghệ tiên tiến

5. Tính hệ thống

5. Tính hệ thống

6. Liên tục cập nhật

6. Liên tục cập nhật

 • Hệ sinh thái liên tục được cải tiến và phát triển, nội dung luôn được cập nhật, đáp ứng yêu cầu của Bộ giáo dục và Đào tạo, ngành giáo dục, xu thế phát triển công nghệ và nhu cầu các cấp quán lí, nhà trường, giáo viên, học sinh, phụ huynh. 

     Học tập

         Giảng dạy

     Đánh giá

Hoclieu.vn - Hỗ trợ
TOÀN DIỆN 5 hoạt động đối với hệ thống giáo dục

Hoclieu.vn - Hỗ trợ TOÀN DIỆN 5 hoạt động đối với hệ thống giáo dục

Hướng dẫn sử dụng

     Quản lí

        Kiểm tra

Quản lí

Thông qua các báo cáo, thống kê từ tổng quan đến chi tiết nhằm đánh giá hiệu quả dạy và học của nhà trường, giáo viên, học sinh.

Hỗ trợ TOÀN DIỆN

Hỗ trợ TOÀN DIỆN

     Học tập

     Đánh giá

Hoclieu.vn - Hỗ trợ
TOÀN DIỆN 5 hoạt động đối với hệ thống giáo dục

Hoclieu.vn - Hỗ trợ TOÀN DIỆN 5 hoạt động đối với hệ thống giáo dục

Hướng dẫn sử dụng

     Quản lí

         Giảng dạy

        Kiểm tra

Giảng dạy

Thông qua kho học liệu cùng bộ công cụ hỗ trợ giảng dạy giúp giáo viên tiết kiệm thời gian và tối ưu các hoạt động giảng dạy.

Hỗ trợ TOÀN DIỆN

Hỗ trợ TOÀN DIỆN

     Học tập

     Đánh giá

Hoclieu.vn - Hỗ trợ
TOÀN DIỆN 5 hoạt động đối với hệ thống giáo dục

Hoclieu.vn - Hỗ trợ TOÀN DIỆN 5 hoạt động đối với hệ thống giáo dục

Hướng dẫn sử dụng

     Quản lí

         Giảng dạy

        Kiểm tra

Học tập

Tính năng gợi ý thông minh, chấm điểm tự động, gợi ý đáp án, giải thích chi tiết được ứng dụng giúp học sinh linh hoạt, nhanh nhạy hơn trong quá trình học tập.

Hỗ trợ TOÀN DIỆN

Hỗ trợ TOÀN DIỆN

     Học tập

     Đánh giá

Hoclieu.vn - Hỗ trợ
TOÀN DIỆN 5 hoạt động đối với hệ thống giáo dục

Hoclieu.vn - Hỗ trợ TOÀN DIỆN 5 hoạt động đối với hệ thống giáo dục

Hướng dẫn sử dụng

     Quản lí

         Giảng dạy

        Kiểm tra

Kiểm tra

Quá trình kiểm tra được tối ưu hóa thông qua Ngân hàng đề kiểm tra (test bank) giúp quá trình giao đề, chấm điểm đánh giá học sinh được tự động hóa, đồng thời học sinh làm đề kiểm tra cũng dễ dàng hơn.

Hỗ trợ TOÀN DIỆN

Hỗ trợ TOÀN DIỆN

     Học tập

     Đánh giá

Hoclieu.vn - Hỗ trợ
TOÀN DIỆN 5 hoạt động đối với hệ thống giáo dục

Hỗ trợ TOÀN DIỆN

Hướng dẫn sử dụng

     Quản lí

         Giảng dạy

        Kiểm tra

Đánh giá

Được tích hợp hệ thống quản lí học tập (LMS), việc đánh giá học sinh trở nên dễ dàng và chính xác hơn.

Hỗ trợ TOÀN DIỆN

Nhà trường

Sở - Phòng Giáo dục

LỢI ÍCH MANG LẠI

Đánh giá chính xác

Quản lí toàn diện

Chỉ đạo kịp thời

Giáo viên

Học sinh

Phụ huynh

Nâng cao chất lượng

Thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số

Nhà trường

Sở - Phòng Giáo dục

LỢI ÍCH MANG LẠI

Đánh giá chính xác

Tiết kiệm thời gian

Quản lí toàn diện

Giáo viên

Học sinh

Phụ huynh

Nâng cao chất lượng

Nhà trường

Sở - Phòng Giáo dục

LỢI ÍCH MANG LẠI

Tiết kiệm thời gian

Hỗ trợ quản lí

Dạy học hiệu quả

Giáo viên

Học sinh

Phụ huynh

Nhà trường

Sở - Phòng Giáo dục

LỢI ÍCH MANG LẠI

Linh hoạt, chủ động

Trợ giúp tức thì

Cá nhân hoá học tập

Giáo viên

Học sinh

Phụ huynh

Tự kiểm tra, đánh giá

Tăng hứng thú học tập

Nâng cao hiệu quả học tập

Nhà trường

Sở - Phòng Giáo dục

LỢI ÍCH MANG LẠI

Nắm bắt kịp thời

Hỗ trợ con học tập

Tiết kiệm thời gian, công sức, tài chính

Giáo viên

Học sinh

Phụ huynh

Hoclieu.vn đã có trên các nền tảng

Đa nền tảng

Hoclieu.vn

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội
Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0102222393
Ngày cấp: 26/04/2021
Nơi cấp: Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư TP. Hà Nội

Liên hệ

Tòa nhà VP HEID, ngõ 12 Láng Hạ, Thành Công,
Ba Đình, Hà Nội
Hỗ trợ: 1900 636 011
 • Đa dạng các môn học xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12;
 • Các loại học liệu: SGK, STK, Ngân hàng câu hỏi ôn luyện, đề kiểm tra, đề thi…
 • Nội dung bám sát: 
 • Chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018;
 • Các bộ SGK (Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Cùng học để phát triển năng lực, SGK khác);
 • Ma trận/cấu trúc đề thi, đề kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Được xây dựng bởi đội ngũ cố vấn, công nghệ, tác giả, biên tập viên, hoạ sĩ giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, am hiểu sâu sắc Chương trình GDPT;
 • Quy trình kiểm duyệt nghiêm ngặt;
 • Đảm bảo tính pháp lí, bản quyền.
 • Được phát triển bởi HEID - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam với hơn 65 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất bản sách giáo khoa và các sản phẩm phục vụ ngành giáo dục.
 • Ứng dụng các công nghệ tiên tiến như nhận dạng giọng nói, trí tuệ nhân tạo (AI), phân tích dữ liệu lớn (Big Data), phương pháp học tập thích ứng (Adaptive Learning), Hệ sinh thái Học liệu số hỗ trợ học tập cá nhân hoá và tối ưu hoá trải nghiệm người dùng.
 • Cung cấp một hệ thống quản lí học tập được phân cấp từ sở/ phòng, trường, lớp, đến giáo viên, học sinh; kết nối đồng bộ với kho Học liệu số, đáp ứng yêu cầu về tài liệu học tập theo chương trình giáo dục phổ thông.
 • Hệ thống liên tục được cải tiến và phát triển, nội dung luôn được cập nhật, đáp ứng yêu cầu của Bộ giáo dục và Đào tạo, ngành giáo dục, xu thế phát triển công nghệ và nhu cầu nhà trường, giáo viên, học sinh, phụ huynh. 

Sản phẩm

Hướng dẫn

Liên hệ

Giới thiệu

Giới thiệu chung
Tổng quan sản phẩm
Đặc điểm nổi bật
Hỗ trợ toàn diện
Lợi ích dành cho người dùng

Quét mã QR để cài App học liệu

Giới thiệu chung
Tổng quan sản phẩm
Đặc điểm nổi bật
Hỗ trợ toàn diện
Lợi ích dành cho người dùng